News

อย่ามองข้าม! ความร้อนจากพื้นถนนที่สะท้อนขึ้นมาสู่ที่นั่งรถเข็นเด็ก

อย่ามองข้าม! ความร้อนจากพื้นถนนที่สะท้อนขึ้นมาส...

รู้หรือไม่? ความร้อนจากพื้นถนนสามารถสะท้อนขึ้นมาสู่ที่นั่งรถเข็นของเด็กได้ ในวันหยุด คุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจอยากพาลูกน้อยออกนอกบ้านบ้าง มีหลายสิ่งสำคัญที่ต้องต้องเตรียมพร้อมสำหรับเจ้าตัวน้อย และแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นคือ รถเข็นเด็ก แน่นนอนว่าคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายย่อมคัดเลือกรถเข็นเด็กมาอย่างดีแล้วจากหลายปัจจัย โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเป็นหลัก คือ ความปลอดภัยของลูกน้อย ไม่ว่าจะเป็นระบบรองรับการกระเทือน รวมถึงคุณสมบัติของผ้าที่ใช้กับรถเข็น ที่ต้องมีการระบายอากาศที่ดี เพื่อให้ลูกรู้สึกสบายตัว ไม่แฉะ ไม่ชื้น จากการเกิดเหงื่อในอากาศที่อบอ้าว อย่างไรก็ตาม อากาศและแสงแดดของเมืองไทยก็เป็นปัจจัยภายนอกที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น แม้เรามีรถเข็นเด็กที่ปกป้องลูกน้อยเป็นอย่างดีแล้ว ก็ยังควรระวังแสงแดดที่มาพร้อมกับรังสี UV ซึ่งอาจมีผลต่อผิวอันบอบบางและดวงตาที่ไวต่อแสงมากๆของน้องด้วย "ความร้อนจากแสงแดดที่สะสมสูงมากบนพื้นถนน ความร้อนนั้นจะสะท้อนขึ้นมาที่ที่นั่งของรถเข็นเด็กได้ อาจทำให้น้องรู้สึกไม่สะบายตัว ก่อเกิดเหงื่อ และการอับชื้นได้ ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่อาจช่วยระบายอากาศบนรถเข็นด้วยตนเองเพิ่มเติม เพื่อให้น้องสบายตัวขึ้น"...

อย่ามองข้าม! ความร้อนจากพื้นถนนที่สะท้อนขึ้นมาส...

รู้หรือไม่? ความร้อนจากพื้นถนนสามารถสะท้อนขึ้นมาสู่ที่นั่งรถเข็นของเด็กได้ ในวันหยุด คุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจอยากพาลูกน้อยออกนอกบ้านบ้าง มีหลายสิ่งสำคัญที่ต้องต้องเตรียมพร้อมสำหรับเจ้าตัวน้อย และแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นคือ รถเข็นเด็ก แน่นนอนว่าคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายย่อมคัดเลือกรถเข็นเด็กมาอย่างดีแล้วจากหลายปัจจัย โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเป็นหลัก คือ ความปลอดภัยของลูกน้อย ไม่ว่าจะเป็นระบบรองรับการกระเทือน รวมถึงคุณสมบัติของผ้าที่ใช้กับรถเข็น ที่ต้องมีการระบายอากาศที่ดี เพื่อให้ลูกรู้สึกสบายตัว ไม่แฉะ ไม่ชื้น จากการเกิดเหงื่อในอากาศที่อบอ้าว อย่างไรก็ตาม อากาศและแสงแดดของเมืองไทยก็เป็นปัจจัยภายนอกที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น แม้เรามีรถเข็นเด็กที่ปกป้องลูกน้อยเป็นอย่างดีแล้ว ก็ยังควรระวังแสงแดดที่มาพร้อมกับรังสี UV ซึ่งอาจมีผลต่อผิวอันบอบบางและดวงตาที่ไวต่อแสงมากๆของน้องด้วย "ความร้อนจากแสงแดดที่สะสมสูงมากบนพื้นถนน ความร้อนนั้นจะสะท้อนขึ้นมาที่ที่นั่งของรถเข็นเด็กได้ อาจทำให้น้องรู้สึกไม่สะบายตัว ก่อเกิดเหงื่อ และการอับชื้นได้ ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่อาจช่วยระบายอากาศบนรถเข็นด้วยตนเองเพิ่มเติม เพื่อให้น้องสบายตัวขึ้น"...

รู้หรือไม่? ความชื้นในอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวมากกว่าที่คิด

รู้หรือไม่? ความชื้นในอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพใน...

ในแต่ละฤดูที่มีความชื้นในอากาศแตกต่างกันไป และระดับความชื้นต่างๆมีผลกระทบต่อเรามากกว่าที่คาดคิดไว้ โดยเฉพาะด้านสุขภาพ! ด้วยความห่วงใยต่อทุกท่าน ลูมี่ (Lumi) จึงสรุปสาระสำคัญของผลกระทบต่างๆจากความชื้นในอากาศที่ควรรู้ไว้ให้คุณแล้ว ดังนี้ ความชื้นในอากาศต่ำ อากาศแห้งไป มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเห็นได้ชัดเจน ได้แก่ ภาวะผิวแห้ง ส่งผลให้ผิวของคุณอายุมากกว่าวัย ภาวะปากแห้ง ตาแห้ง จมูกแห้ง เจ็บคอ หรือหายใจไม่สะดวกได้ เป็นต้น และในผู้ที่มีภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจ อากาศแห้งนั้นส่งผลให้ความชุ่มชื้นปกป้องทางเดินหายใจจากสิ่งแปลกปลอมหรือสารระคายเคืองลดลง เป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดการอักเสบหรือติดเชื้อในทางเดินหายใจได้เช่นกัน ความชื้นในอากาศสูง อากาศชื้นเกินไป โดยเฉพาะในฤดูฝน หรือในบ้านที่อากาศถ่ายเทไม่เพียงพอ ก็มีผลกระทบต่อโครงสร้างเฟอร์นิเจอร์ สีทาบ้าน วอลเปเปอร์...

รู้หรือไม่? ความชื้นในอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพใน...

ในแต่ละฤดูที่มีความชื้นในอากาศแตกต่างกันไป และระดับความชื้นต่างๆมีผลกระทบต่อเรามากกว่าที่คาดคิดไว้ โดยเฉพาะด้านสุขภาพ! ด้วยความห่วงใยต่อทุกท่าน ลูมี่ (Lumi) จึงสรุปสาระสำคัญของผลกระทบต่างๆจากความชื้นในอากาศที่ควรรู้ไว้ให้คุณแล้ว ดังนี้ ความชื้นในอากาศต่ำ อากาศแห้งไป มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเห็นได้ชัดเจน ได้แก่ ภาวะผิวแห้ง ส่งผลให้ผิวของคุณอายุมากกว่าวัย ภาวะปากแห้ง ตาแห้ง จมูกแห้ง เจ็บคอ หรือหายใจไม่สะดวกได้ เป็นต้น และในผู้ที่มีภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจ อากาศแห้งนั้นส่งผลให้ความชุ่มชื้นปกป้องทางเดินหายใจจากสิ่งแปลกปลอมหรือสารระคายเคืองลดลง เป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดการอักเสบหรือติดเชื้อในทางเดินหายใจได้เช่นกัน ความชื้นในอากาศสูง อากาศชื้นเกินไป โดยเฉพาะในฤดูฝน หรือในบ้านที่อากาศถ่ายเทไม่เพียงพอ ก็มีผลกระทบต่อโครงสร้างเฟอร์นิเจอร์ สีทาบ้าน วอลเปเปอร์...

ดูแลกระเป๋าหนังใบโปรดให้ดูใหม่เสมอ ควรใส่ใจ ความชื้น และ อุณหภูมิ ด้วยนะ

ดูแลกระเป๋าหนังใบโปรดให้ดูใหม่เสมอ ควรใส่ใจ ควา...

เชื่อว่าผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าหนังแบรนด์เนมทราบดีว่าการดูแลกระเป๋ามีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้กระเป๋าดูใหม่เสมอ เพื่อยืดระยะการใช้งานให้คุ้มค่า และทำให้มูลค่าของกระเป๋าไม่ลดลง แต่กลับเพิ่มขึ้นอีกต่างหาก กรณีที่กระเป๋าเหล่านี้มีความต้องการในตลาดสูง วิธีดูแลและรักษาความสะอาดกระเป๋าหนังเบื้องต้น ได้แก่  ใช้กระดาษดันทรงกระเป๋าก่อนจัดเก็บอยู่เสมอ  วางกระเป๋าไม่ให้ชิดกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีที่ไม่เหมาะสมต่อหนังต่างชนิดกัน  ลบคราบต่างๆบนหนังทันทีที่พบ เพื่อไม่ให่คราบฝังแน่น  ใช้อุปกรณ์ทำความสะดาดที่เหมาะสม เช่น ผ้า หรือแปรงขนนิ่ม เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อหนังและสารเคลือบหนัง เก็บไว้ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก หลีกเลี่ยงความอับชื้น ความร้อนสูง แสงแดด หรือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงอย่างต่อเนื่อง   จากที่กล่าวมาทั้งหมด คุณทราบหรือไม่ว่า ปัจจัยที่หลีกเลี่ยงยากมากที่สุดและหลายคนบ่นถึงที่สุด คือ สภาพแวดล้อมของสถานที่เก็บกระเป๋า ความอับชื้น ความร้อนสูงเกินไป...

ดูแลกระเป๋าหนังใบโปรดให้ดูใหม่เสมอ ควรใส่ใจ ควา...

เชื่อว่าผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าหนังแบรนด์เนมทราบดีว่าการดูแลกระเป๋ามีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้กระเป๋าดูใหม่เสมอ เพื่อยืดระยะการใช้งานให้คุ้มค่า และทำให้มูลค่าของกระเป๋าไม่ลดลง แต่กลับเพิ่มขึ้นอีกต่างหาก กรณีที่กระเป๋าเหล่านี้มีความต้องการในตลาดสูง วิธีดูแลและรักษาความสะอาดกระเป๋าหนังเบื้องต้น ได้แก่  ใช้กระดาษดันทรงกระเป๋าก่อนจัดเก็บอยู่เสมอ  วางกระเป๋าไม่ให้ชิดกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีที่ไม่เหมาะสมต่อหนังต่างชนิดกัน  ลบคราบต่างๆบนหนังทันทีที่พบ เพื่อไม่ให่คราบฝังแน่น  ใช้อุปกรณ์ทำความสะดาดที่เหมาะสม เช่น ผ้า หรือแปรงขนนิ่ม เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อหนังและสารเคลือบหนัง เก็บไว้ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก หลีกเลี่ยงความอับชื้น ความร้อนสูง แสงแดด หรือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงอย่างต่อเนื่อง   จากที่กล่าวมาทั้งหมด คุณทราบหรือไม่ว่า ปัจจัยที่หลีกเลี่ยงยากมากที่สุดและหลายคนบ่นถึงที่สุด คือ สภาพแวดล้อมของสถานที่เก็บกระเป๋า ความอับชื้น ความร้อนสูงเกินไป...

เริ่มต้นใช้งาน Ruuvi sensors ด้วย 3 ขั้นตอนเท่านั้น ง่ายกว่านี้ไม่มีแล้ว!

เริ่มต้นใช้งาน Ruuvi sensors ด้วย 3 ขั้นตอนเท่า...

Ruuvi sensors เซนเซอร์ไร้สายบลูทูธอัจฉริยะ อุปกรณ์ที่ช่วยตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น ความดัน หรือแม้แต่การเคลื่อนไหวในสภาพแวดล้อม เป็นเซนเซอร์ที่เข้ามาอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานยุคใหม่ได้มากขึ้น ด้วยการใช้งานที่ง่ายมาก ประหยัดพลังงาน และดีไซน์ที่ใหม่และทันสมัย นอกจากนี้ Ruuvi sensors มีคุณสมบัติทางเทคนิคที่หาตัวจับยาก โดยเฉพาะความแม่นยำและข้อมูลที่เชื่อถือได้ จึงใช้ได้ทั้งการวัดทั่วไปในบ้านและในงานที่ต้องการความแม่นยำสูง (ข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่)ปัจจุบัน Lumi นำเข้าและจำหน่าย Ruuvi sensors ทั้งหมด 2 รุ่น เพื่อเหมาะกับการใช้งานแตกต่างประเภทตามความต้องการลูกค้า ได้แก่ RuuviTag Pro (2in1; 3in1)...

เริ่มต้นใช้งาน Ruuvi sensors ด้วย 3 ขั้นตอนเท่า...

Ruuvi sensors เซนเซอร์ไร้สายบลูทูธอัจฉริยะ อุปกรณ์ที่ช่วยตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น ความดัน หรือแม้แต่การเคลื่อนไหวในสภาพแวดล้อม เป็นเซนเซอร์ที่เข้ามาอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานยุคใหม่ได้มากขึ้น ด้วยการใช้งานที่ง่ายมาก ประหยัดพลังงาน และดีไซน์ที่ใหม่และทันสมัย นอกจากนี้ Ruuvi sensors มีคุณสมบัติทางเทคนิคที่หาตัวจับยาก โดยเฉพาะความแม่นยำและข้อมูลที่เชื่อถือได้ จึงใช้ได้ทั้งการวัดทั่วไปในบ้านและในงานที่ต้องการความแม่นยำสูง (ข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่)ปัจจุบัน Lumi นำเข้าและจำหน่าย Ruuvi sensors ทั้งหมด 2 รุ่น เพื่อเหมาะกับการใช้งานแตกต่างประเภทตามความต้องการลูกค้า ได้แก่ RuuviTag Pro (2in1; 3in1)...

ที่สุดของความแม่นยำ! Ruuvi sensor วัดอุณหภูมิ ความชื้น ความดันอากาศ และการเคลื่อนไหว แบรนด์ดังจากประเทศที่ฟิน(แลนด์)ที่สุดในโลก

ที่สุดของความแม่นยำ! Ruuvi sensor วัดอุณหภูมิ ค...

ข่าวดี! Lumi (อ่านว่า ลู-มี่) ภูมิใจเปิดตัว Ruuvi (อ่านว่า รู่วว์-วี่) อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย โดย Lumi เป็นผู้จัดจำหน่ายแบรนด์ Ruuvi รายแรกและรายเดียวในประเทศ เราพร้อมนำเสนอเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและนวัตกรรมที่ดีที่สุดจากทั่วโลกให้สู่ไทย! มาทำความรู้จักกัน...ทำไม Lumi จึงร่วมมือกับแบรนด์ Ruuvi  Ruuvi เป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้ว คือ ฟินแลนด์ นั่นเอง Ruuvi ทำธุรกิจเกี่ยวกับเซนเซอร์ (sensor) เป็นหลัก และอุปกรณ์ไร้สายอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้ (IoT)...

ที่สุดของความแม่นยำ! Ruuvi sensor วัดอุณหภูมิ ค...

ข่าวดี! Lumi (อ่านว่า ลู-มี่) ภูมิใจเปิดตัว Ruuvi (อ่านว่า รู่วว์-วี่) อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย โดย Lumi เป็นผู้จัดจำหน่ายแบรนด์ Ruuvi รายแรกและรายเดียวในประเทศ เราพร้อมนำเสนอเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและนวัตกรรมที่ดีที่สุดจากทั่วโลกให้สู่ไทย! มาทำความรู้จักกัน...ทำไม Lumi จึงร่วมมือกับแบรนด์ Ruuvi  Ruuvi เป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้ว คือ ฟินแลนด์ นั่นเอง Ruuvi ทำธุรกิจเกี่ยวกับเซนเซอร์ (sensor) เป็นหลัก และอุปกรณ์ไร้สายอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้ (IoT)...