News

ดูแลความชื้นและอุณหภูมิในฟาร์มด้วยเซนเซอร์ RuuviTag Pro

ดูแลความชื้นและอุณหภูมิในฟาร์มด้วยเซนเซอร์ Ruuv...

ธุรกิจภาคเกษตรมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยและครัวเรือนของชาวไทย แต่น่าเสียดายที่รายได้ของแรงงานเกษตรค่อนข้างต่ำ อันส่งผลมาจากหลากหลายปัจจัย หนึ่งในนั้นคือสภาพอากาศที่ไม่มั่นคงที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของผลผลิตมาก ในหลายประเทศ เช่น ตะวันออกกลางที่ร้อนและแห้งจัด และแสกนดิเนเวียที่หนาวเย็นเป็นส่วนใหญ่ สามารถแก้ไขปัญหาผลผลิตต่ำได้เป็นอย่างดี โดยการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานในการเกษตรให้สามารถปลูกพืชและทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้ รวมถึงใช้เทคโนโลยี Interner of Things (IoT) ซึ่งเป็นเซนเซอร์ที่ช่วยวัดสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ เป็นต้น มาตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อมได้อย่างแม่นยำให้ได้ผลผลิตอย่างมั่นคงในประเทศไทย เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุค Smart Farmer มากขึ้น และเราเชื่อว่าหากมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิตัลดังกล่าวมาช่วยตรวจวัดในกระบวนการต่างๆ จะทำให้ต้นทุนต่ำลงและเพิ่มมูลค่าของผลผลิตจากการควบคุมคุณภาพที่ยอดเยี่ยมขึ้น ลูมี่ (Lumi)...

ดูแลความชื้นและอุณหภูมิในฟาร์มด้วยเซนเซอร์ Ruuv...

ธุรกิจภาคเกษตรมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยและครัวเรือนของชาวไทย แต่น่าเสียดายที่รายได้ของแรงงานเกษตรค่อนข้างต่ำ อันส่งผลมาจากหลากหลายปัจจัย หนึ่งในนั้นคือสภาพอากาศที่ไม่มั่นคงที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของผลผลิตมาก ในหลายประเทศ เช่น ตะวันออกกลางที่ร้อนและแห้งจัด และแสกนดิเนเวียที่หนาวเย็นเป็นส่วนใหญ่ สามารถแก้ไขปัญหาผลผลิตต่ำได้เป็นอย่างดี โดยการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานในการเกษตรให้สามารถปลูกพืชและทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้ รวมถึงใช้เทคโนโลยี Interner of Things (IoT) ซึ่งเป็นเซนเซอร์ที่ช่วยวัดสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ เป็นต้น มาตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อมได้อย่างแม่นยำให้ได้ผลผลิตอย่างมั่นคงในประเทศไทย เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุค Smart Farmer มากขึ้น และเราเชื่อว่าหากมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิตัลดังกล่าวมาช่วยตรวจวัดในกระบวนการต่างๆ จะทำให้ต้นทุนต่ำลงและเพิ่มมูลค่าของผลผลิตจากการควบคุมคุณภาพที่ยอดเยี่ยมขึ้น ลูมี่ (Lumi)...

คลังสินค้าอาหารควบคุม "อุณหภูมิ" อย่างไรดี?

คลังสินค้าอาหารควบคุม "อุณหภูมิ" อย่างไรดี?

การควบคุมคุณภาพที่สำคัญของห้องเย็นหรือห้องแช่แข็งที่ใช้จัดเก็บสินค้าอาหารและยา คือ การควบคุมอุณหภูมิจัดเก็บสินค้าให้อยู่ในสภาวะเหมาะสมตลอดเวลาการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ (temperature sensor) จึงมีส่วนสำคัญมากในประกันคุณภาพของห้องเย็นหรือห้องแช่แข็งให้ ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้าและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพิ่มประสิทธิภาพของระบบควบคุมหภูมิให้ดีขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมในระยะยาวได้RuuviTag Pro เป็นเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมจากฟินแลนด์ ที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้วัดอุณหภูมิในคลังจัดเก็บสินค้าแช่เย็นและแช่แข็ง เป็นเซนเซอร์ที่ได้รับความไว้วางใจจากหลายบริษัทชั้นนำ เช่น Google, Facebook, BOSH, Nokia เป็นต้นโดดเด่นด้วยคุณสมบัติสำคัญต่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของท่าน เช่น1. ช่วงอุณหภูมิกว้าง -40 ถึง 85 องศาเซลเซียส2. มีความเชื่อถือได้สูงและอย่างแท้จริง โดยมีความละเอียด 0.01 °C และความแม่นยำสัมพัทธ์ ±0.1 °C เลย3....

คลังสินค้าอาหารควบคุม "อุณหภูมิ" อย่างไรดี?

การควบคุมคุณภาพที่สำคัญของห้องเย็นหรือห้องแช่แข็งที่ใช้จัดเก็บสินค้าอาหารและยา คือ การควบคุมอุณหภูมิจัดเก็บสินค้าให้อยู่ในสภาวะเหมาะสมตลอดเวลาการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ (temperature sensor) จึงมีส่วนสำคัญมากในประกันคุณภาพของห้องเย็นหรือห้องแช่แข็งให้ ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้าและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพิ่มประสิทธิภาพของระบบควบคุมหภูมิให้ดีขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมในระยะยาวได้RuuviTag Pro เป็นเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมจากฟินแลนด์ ที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้วัดอุณหภูมิในคลังจัดเก็บสินค้าแช่เย็นและแช่แข็ง เป็นเซนเซอร์ที่ได้รับความไว้วางใจจากหลายบริษัทชั้นนำ เช่น Google, Facebook, BOSH, Nokia เป็นต้นโดดเด่นด้วยคุณสมบัติสำคัญต่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของท่าน เช่น1. ช่วงอุณหภูมิกว้าง -40 ถึง 85 องศาเซลเซียส2. มีความเชื่อถือได้สูงและอย่างแท้จริง โดยมีความละเอียด 0.01 °C และความแม่นยำสัมพัทธ์ ±0.1 °C เลย3....

มาทำความรู้จักอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการนอนหลับ

มาทำความรู้จักอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการนอนหลับ

อุณหภูมิห้องนอนเย็นๆช่วยให้หลับสบายขึ้นได้ เนื่องจากกลไกอุณหภูมิร่างกายเราลดต่ำลงในเวลาจะเข้านอน และเพิ่มสูงขึ้นเมื่อใกล้ตื่นนอน สมาคมโรคจากการนอนหลับแห่งประเทศไทย, 2559 แนะนำอุณหภูมิในห้องนอนอยู่ที่ช่วงระหว่าง 18-23 องศาเซลเซียส เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการนอนหลับดีขึ้น (หากอุณหภูมิสูงเกิน 23.9 องศาเซลเซียส จะกลับทำให้การนอนหลับระยะ NREM 3 และ REM ลดลง) นอกจากนี้ ควรปรับสิ่งแวดล้อมในห้องนอนให้เหมาะสม เช่น มีการระบายอากาศที่ดีเพื่อลดความชื้น อันเป็นสาเหตุให้อากาศอุ่นขึ้น ไม่สบายตัว และก่อปัญหาสุขภาพ เช่น หอบหืด ภูมิแพ้ ในอนาคตได้ด้วย RuuviTag...

มาทำความรู้จักอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการนอนหลับ

อุณหภูมิห้องนอนเย็นๆช่วยให้หลับสบายขึ้นได้ เนื่องจากกลไกอุณหภูมิร่างกายเราลดต่ำลงในเวลาจะเข้านอน และเพิ่มสูงขึ้นเมื่อใกล้ตื่นนอน สมาคมโรคจากการนอนหลับแห่งประเทศไทย, 2559 แนะนำอุณหภูมิในห้องนอนอยู่ที่ช่วงระหว่าง 18-23 องศาเซลเซียส เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการนอนหลับดีขึ้น (หากอุณหภูมิสูงเกิน 23.9 องศาเซลเซียส จะกลับทำให้การนอนหลับระยะ NREM 3 และ REM ลดลง) นอกจากนี้ ควรปรับสิ่งแวดล้อมในห้องนอนให้เหมาะสม เช่น มีการระบายอากาศที่ดีเพื่อลดความชื้น อันเป็นสาเหตุให้อากาศอุ่นขึ้น ไม่สบายตัว และก่อปัญหาสุขภาพ เช่น หอบหืด ภูมิแพ้ ในอนาคตได้ด้วย RuuviTag...

ตัววัดอุณหภูมิในตู้เย็น จำเป็นอย่างไร?

ตัววัดอุณหภูมิในตู้เย็น จำเป็นอย่างไร?

เซนเซอร์หรือตัววัดอุณหภูมิมีความสำคัญมากในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะในธุรกิจร้านอาหารหรือเบเกอรี่ ร้านสะดวกซื้อ คลังยาในโรงพยาบาลและร้านยา อุตสาหกรรมอาหารและยา อุตสาหกรรมโลจิสติก เป็นต้น ที่ต้องมีการป้องกันและลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพของประชาชนนอกจากภาคธุรกิจแล้ว ปัจจุบัน หลายๆครัวเรือนก็ได้มองเห็นความสำคัญในการควบคุมคุณภาพอาหารให้สดใหม่อยู่เสมอ โดยตรวจสอบคุณภาพของตู้เย็นและช่องแช่แข็งเป็นประจำมากขึ้น เพื่อเฝ้าระวังปัญหาที่ไม่คาดคิด เช่นไฟดับ ไฟตก ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งได้ สำหรับตู้เย็นทั่วไป: ช่องแช่เย็น ควรอยู่ระหว่าง 1.7-3.3 °C เพื่อป้องกันการเติบโตของแบคทีเรีย ช่องแช่เย็นมักมีหลายช่องย่อย แต่ละช่องอาจมีอุณหภูมิต่างกันเล็กน้อยขึ้น ดังนั้น อาหารประเภทต่างๆควรถูกวางไว้ในช่องที่มีอุณหภูมิเหมาะสมที่แตกต่างกัน เช่น ช่องเย็นสุด 0-4°C สำหรับเนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนม...

ตัววัดอุณหภูมิในตู้เย็น จำเป็นอย่างไร?

เซนเซอร์หรือตัววัดอุณหภูมิมีความสำคัญมากในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะในธุรกิจร้านอาหารหรือเบเกอรี่ ร้านสะดวกซื้อ คลังยาในโรงพยาบาลและร้านยา อุตสาหกรรมอาหารและยา อุตสาหกรรมโลจิสติก เป็นต้น ที่ต้องมีการป้องกันและลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพของประชาชนนอกจากภาคธุรกิจแล้ว ปัจจุบัน หลายๆครัวเรือนก็ได้มองเห็นความสำคัญในการควบคุมคุณภาพอาหารให้สดใหม่อยู่เสมอ โดยตรวจสอบคุณภาพของตู้เย็นและช่องแช่แข็งเป็นประจำมากขึ้น เพื่อเฝ้าระวังปัญหาที่ไม่คาดคิด เช่นไฟดับ ไฟตก ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งได้ สำหรับตู้เย็นทั่วไป: ช่องแช่เย็น ควรอยู่ระหว่าง 1.7-3.3 °C เพื่อป้องกันการเติบโตของแบคทีเรีย ช่องแช่เย็นมักมีหลายช่องย่อย แต่ละช่องอาจมีอุณหภูมิต่างกันเล็กน้อยขึ้น ดังนั้น อาหารประเภทต่างๆควรถูกวางไว้ในช่องที่มีอุณหภูมิเหมาะสมที่แตกต่างกัน เช่น ช่องเย็นสุด 0-4°C สำหรับเนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนม...

ปรับสภาพอากาศในที่ทำงานหรือออฟฟิศอย่างไร ให้ทำงานอย่างมีความสุขและสมาธิ

ปรับสภาพอากาศในที่ทำงานหรือออฟฟิศอย่างไร ให้ทำง...

นับว่าเป็นอีกปัญหาใหญ่ของชาวออฟฟิศ ที่ต้องปรับสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสมกับตนเองที่สุด เพราะมีผลมากต่อประสิทธิภาพการทำงาน บางครั้งออฟฟิศก็หนาวหรือร้อนไป การปรับอุณหภูมิออฟฟิศถือเป็นกิจวัตรของพนักงานกันเลยทีเดียวปัจจุบัน หลายบริษัทลงทุนมากในการสร้างบรรยากาศที่สบายให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข โดยเลือกใช้ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิระหว่าง 22-24 องศาเซลเซียส ที่ค่อนข้างอบอุ่น ดีกว่าหนาวเกินไป นอกจากนี้ความชื้นสำคัญต่อสุขภาพระยะยาว ค่าความชื้น (Relative Humidity) ควรอยู่ระหว่าง 40-60% จะดีที่สุด และหลายแห่งเริ่มปรับตัวเป็น smart office แล้ว ด้วย....   RuuviTag Smart Sensor โซลูชันตรวจวัดสภาพแวดล้อมอัจฉริยะ แบบ 4...

ปรับสภาพอากาศในที่ทำงานหรือออฟฟิศอย่างไร ให้ทำง...

นับว่าเป็นอีกปัญหาใหญ่ของชาวออฟฟิศ ที่ต้องปรับสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสมกับตนเองที่สุด เพราะมีผลมากต่อประสิทธิภาพการทำงาน บางครั้งออฟฟิศก็หนาวหรือร้อนไป การปรับอุณหภูมิออฟฟิศถือเป็นกิจวัตรของพนักงานกันเลยทีเดียวปัจจุบัน หลายบริษัทลงทุนมากในการสร้างบรรยากาศที่สบายให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข โดยเลือกใช้ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิระหว่าง 22-24 องศาเซลเซียส ที่ค่อนข้างอบอุ่น ดีกว่าหนาวเกินไป นอกจากนี้ความชื้นสำคัญต่อสุขภาพระยะยาว ค่าความชื้น (Relative Humidity) ควรอยู่ระหว่าง 40-60% จะดีที่สุด และหลายแห่งเริ่มปรับตัวเป็น smart office แล้ว ด้วย....   RuuviTag Smart Sensor โซลูชันตรวจวัดสภาพแวดล้อมอัจฉริยะ แบบ 4...

ดูแลน้องกระต่าย อุณหภูมิ และ ความชื้น สำคัญไหมนะ?

ดูแลน้องกระต่าย อุณหภูมิ และ ความชื้น สำคัญไหมนะ?

กระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และควรได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดี เพื่อให้เขามีสุขภาพดี มีความสุข และมีชีวิตที่ยืนยาว การดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้เลี้ยงมือใหม่ที่ควรคำนึงถึง ได้แก่ อาหารที่กระต่ายรับประทานได้ ไม่ว่าจะเป็น หญ้า ที่เป็นอาหารหลักของกระต่าย เช่น อัลฟาฟ่า หญ้าขน ทิมโมธี เป็นต้น รวมถึงอาหารเม็ดที่มีสารอาหารครบถ้วนและสัดส่วนเหมาะสมต่อกระต่ายของเรา ในวัยเล็กช่วงครึ่งปีแรก ควรให้เขารับประทานอาหารเม็ดผสมกับหญ้า เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขา และควรศึกษาปริมาณและสัดส่วนของสารอาหารที่เหมาะสมต่อน้องกระต่ายแต่ละสายพันธุ์ เพื่อควบคุมไม่ให้มากหรือน้อยเกินไป น้ำในปริมาณที่เพียงพอ เป็นน้ำที่สะอาด และเปลี่ยนใหม่อยู่เสมอ เพราะน้องกระต่ายมีความเซนซิทีฟต่อความสะอาดของน้ำพอสมควร การฝึกขับถ่ายให้เป็นที่ ตัดเล็บให้สั้นพอเหมาะอยู่เสมอ และอาบน้ำเป็นประจำ...

ดูแลน้องกระต่าย อุณหภูมิ และ ความชื้น สำคัญไหมนะ?

กระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และควรได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดี เพื่อให้เขามีสุขภาพดี มีความสุข และมีชีวิตที่ยืนยาว การดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้เลี้ยงมือใหม่ที่ควรคำนึงถึง ได้แก่ อาหารที่กระต่ายรับประทานได้ ไม่ว่าจะเป็น หญ้า ที่เป็นอาหารหลักของกระต่าย เช่น อัลฟาฟ่า หญ้าขน ทิมโมธี เป็นต้น รวมถึงอาหารเม็ดที่มีสารอาหารครบถ้วนและสัดส่วนเหมาะสมต่อกระต่ายของเรา ในวัยเล็กช่วงครึ่งปีแรก ควรให้เขารับประทานอาหารเม็ดผสมกับหญ้า เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขา และควรศึกษาปริมาณและสัดส่วนของสารอาหารที่เหมาะสมต่อน้องกระต่ายแต่ละสายพันธุ์ เพื่อควบคุมไม่ให้มากหรือน้อยเกินไป น้ำในปริมาณที่เพียงพอ เป็นน้ำที่สะอาด และเปลี่ยนใหม่อยู่เสมอ เพราะน้องกระต่ายมีความเซนซิทีฟต่อความสะอาดของน้ำพอสมควร การฝึกขับถ่ายให้เป็นที่ ตัดเล็บให้สั้นพอเหมาะอยู่เสมอ และอาบน้ำเป็นประจำ...